Polityka Prywatności, RODO

Polityka Prywatności, RODO

Przez używanie i przeglądanie stron wyrażasz zgodę na tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z polityką prywatności powinieneś zrezygnować z używania stron, opuszczając niniejszą witrynę internetową. Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i jej zasad na tej stronie.

Informacje ogólne

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolne wprowadzanie danych (informacji) w formularzach, zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies (tzw. ciasteczek) oraz gromadzenie logów serwera poprzez operatora hostingowego.
Informacje o formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Udostępnianie informacji

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Wszelkie zebrane informacje w logach serwera nie są wykorzystywane przez administratorów strony internetowej w jakichkolwiek celach, przetwarzane oraz udostępniane. Logi prowadzi usługodawca hostingu w celu świadczenia własnych usług, zgodnie z ich Polityką Prywatności.

INFORMACJE ODNOŚNIE RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPEDLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartosz Aleksander Oszczyk, Aleja Wojska Polskiego 90E, 65-120 Zielona Góra, Polska, NIP: 7831799908.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania firmy SPEDLOGISTIC SP. Z O.O., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora za pomocą adresu biuro@spedlogistic.eu
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Pana/Panią z firmą;
przedstawienia oferty własnych produktów i usług firmy;
w celu realizacji praw i obowiązków ustawowych i umownych administratora danych osobowych związanych z realizacją usług, w odniesieniu do której Pan/Pani zawarli z Administratorem umowę
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
do czasu zakończenia umowy,
do momentu odwołania wyrażonej zgody,
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, jak również upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością firmy
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
Posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.